Từ khoá ORDER BY trong SQL

 Sắp xếp các dòng
Mệnh đề ORDER BY được dùng để sắp xếp các dòng.
Ví dụ bảng Orders:
CompanyOrderNumber
Sega3412
ABC Shop5678
W3Schools2312
W3Schools6798

Để lấy danh sách các công ty theo thứ tự chữ cái (tăng dần):
SELECT Company, OrderNumber FROM Orders
ORDER BY Company
Kết quả trả về:
CompanyOrderNumber
ABC Shop5678
Sega3412
W3Schools6798
W3Schools2312

Lấy danh sách các công ty theo thứ tự chữ cái (tăng dần) và hoá đơn đặt hàng theo thứ tự số tăng dần:
SELECT Company, OrderNumber FROM Orders
ORDER BY Company, OrderNumber
Kết quả trả về:
CompanyOrderNumber
ABC Shop5678
Sega3412
W3Schools2312
W3Schools6798

Lấy danh sách các công ty theo thứ tự giảm dần:
SELECT Company, OrderNumber FROM Orders
ORDER BY Company DESC
Kết quả trả về:
CompanyOrderNumber
W3Schools6798
W3Schools2312
Sega3412
ABC Shop5678
Nguồn : http://thegioivitinh.wordpress.com/2010/01/18/t%E1%BB%AB-khoa-order-by-trong-sql-sql-p7/
SHARE

Milan Tomic

Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment